ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Αποτελέσματα

67 - 63

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

56 - 62

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

67 - 60

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

59 - 73

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

45 - 53

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

41 - 63

ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

52 - 39

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

58 - 70

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

63 - 51

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

39 - 45

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

62 - 58

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

61 - 58

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

48 - 55

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

23 - 66

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

49 - 43

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

63 - 67

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

79 - 61

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

55 - 47

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ