Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αποτελέσματα

0 - 0

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

71 - 44

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

31 - 53

Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1 - 3

Μ.Ε.Λ.Α.Σ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

0 - 0

Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αναβλήθηκε

Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

53 - 42

Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1 - 3

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Μ.Ε.Λ.Α.Σ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

58 - 56

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

40 - 48

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

00 - 20

Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

3 - 0

Μ.Ε.Λ.Α.Σ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

78 - 64

Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αναβλήθηκε

Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

0 - 3

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

0 - 3

ΜΕΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1 - 3

ΜΕΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

3 - 0

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

42 - 52

ΜΕΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

65 - 74

ΜΕΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

58 - 33

ΜΕΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ