ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

Αποτελέσματα

0 - 0

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

0 - 0

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

40 - 55

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

0 - 0

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

Αναβλήθηκε

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

0 - 0

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

54 - 31

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

55 - 25

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

3 - 1

ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1 - 3

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

6 - 0

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

3 - 1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

52 - 55

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αναβλήθηκε

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

Αναβλήθηκε

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

43 - 52

ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

64 - 54

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

72 - 30

ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

55 - 61

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

37 - 64

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ