ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006

Αποτελέσματα

0 - 0

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006

33 - 84

ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

0 - 0

ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

0 - 3

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006

3 - 2

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006

0 - 0

ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

23 - 54

ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

53 - 37

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006

64 - 51

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006

3 - 0

ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

4 - 0

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ

3 - 1

ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

72 - 39

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006

33 - 67

ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

70 - 42

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ

43 - 36

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ

54 - 49

ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

42 - 36

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ

48 - 58

ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

37 - 39

ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

75 - 44

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ

29 - 35

ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ