Τσίπη Θεοδώρα

Τρέχουσα ομάδα
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Ημερομηνία Γέννησης:
Τρίτη 12 Δεκέμβριος 2006
Ηλικία
15