Τομουρτζουκγκιούλ Ταρσίζιος

Τρέχουσα ομάδα
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΟΡΙΑ
Ημερομηνία Γέννησης:
Δευτέρα 14 Μάρτιος 2011
Ηλικία
10