Καρβούνης Χρήστος

Τρέχουσα ομάδα
ΕΦΗΒΙΚΟ Α
Ημερομηνία Γέννησης:
Σάββατο 16 Νοέμβριος 2002
Ηλικία
18