Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Βαθμολογία Αγωνισμάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αγόρια
Βαθμοί   Δρόμος 400μ   Άλμα σε μήκος   Σφαιροβολία
(Βάρος Σφαίρας 6Κ)
Κολύμβηση
50μ Ελεύθερο
20 µέχρι 55″ 6.20μ και άνω 14µ.και άνω µέχρι 29″
19 55″01-55″50 6.19μ – 6.05μ 13.99µ.-13.60µ. 29″1-30″0
18 55″51-56″00 6.04μ – 5.90μ 13.59µ.-13.20µ. 30″1-31″0
17 56″01-56″50 5.89μ – 5.75μ 13.19µ.-12.80µ. 31″1-32″0
16 56″51-57″00 5.74 – 5.60μ 12.79µ.-12.40µ. 32″1-33″0
15 57″01-57″50 5.59μ – 5.45μ 12.39µ.-12.00µ. 33″1-34″0
14 57″51-58″00 5.44μ – 5.,30μ 11.99µ.-11.60µ. 34″1-35″0
13 58″01-58″50 5.29μ – 5.15μ 11.59µ.-11.20µ. 35″1-36″0
12 58″51-59″00 5.14μ – 5.00μ 11.19µ.-10.80µ. 36″1-37″0
11 59″01-59″50 4.99μ – 4.85μ 10.79µ.-10.40µ. 37″1-38″0
10 59″51-60″00 4.84μ – 4.70μ  10.39µ.-10.00µ. 38″1-39″0
9 60″01-60″50 4.69μ – 4.55μ 9.99µ.- 9.60µ. 39″1-40″0
8 60″51-61″00 4.54μ – 4.40μ 9.59µ.- 9.20µ. 40″1-41″0
7 61″01-61″50 4.39μ – 4.25μ 9.19µ.- 8.80µ. 41″1-42″0
6 61″51-62″00 4.24μ – 4.10μ 8.79µ.- 8.40µ. 42″1-43″0
5 62″01-62″50 4.09μ – 3.95μ 8.39µ.- 8.00µ. 43″1-44″0
4 62″51-63″00 3.94μ – 3.80μ 7.99µ.- 7.60µ. 44″1-45″0
3 63″01-63″50 3.79μ – 3.65μ 7.59µ.- 7.20µ. 45″1-46″0
2 63″51-63″50 3.64μ – 3.50μ 7.19µ.- 6.80µ. 46″1-47″0
1 64″01-64″50 3.49μ – 3.35μ 6.79µ.- 6.40µ. 47″1-48″0
0 64″51 και άνω 3.34μ – και κάτω 6.39µ.και κάτω 48″1 και άνω

Κορίτσια
Βαθμοί   Δρόμος 200µ.   Άλμα σε μήκος   Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 4Κ)
Κολύμβηση
50µ Ελεύθερο
20 µέχρι 29″ 5.15μ και άνω 11.00µ.και άνω έως 31″0
19 29″01-29″50 5.14μ – 5.00μ 10.99µ.-10.60µ. 31″1-32″0
18 29″51-30″00 4.99μ – 4.85μ 10.59µ.-10.20µ. 32″1-33″0
17 30″01-30″50 4.84μ – 4.70μ 10.19µ.-9.80µ. 33″1-34″0
16 30″51-31″00 4.69μ – 4.55μ 9.79µ.-9.40µ. 34″1-35″0
15 31″01-31″50 4.54μ – 4.40μ 9.39µ.-9.00µ. 35″1-36″0
14 31″51-32″00 4.39μ – 4.25μ 8.99µ.- 8.60µ. 36″1-37″0
13 32″01-32″50 4.24μ – 4.10μ 8.59µ.- 8.20µ. 37″1-38″0
12 32″51-33″00 4.09μ – 3.95μ 8.19µ.-7.80µ. 38″1-39″0
11 33″01-33″50 3.94μ – 3.80μ 7.79µ.-7.40µ. 39″1-40″0
10 33″51-34″00 3.79μ – 3.65μ 7.39µ.-7.00µ. 40″1-41″0
9 34″01-34″50 3.64μ – 3.50μ 6.99µ.-6.60µ. 41″1-42″0
8 34″51-35″00 3.49μ – 3.35μ 6.59µ.-6.20µ. 42″1-43″0
7 35″01-35″50 3.34μ – 3.20μ 6.19µ.-5.80µ. 43″1-44″0
6 35″51-36″00 3.19μ – 3.05μ 5.79µ.-5.40µ. 44″1-45″0
5 36″01-36″50 3.04μ – 2.90μ 5.39µ.-5.00µ. 45″1-46″0
4 36″51-37″00 2.89μ – 2.75μ 4.99µ.-4.60µ. 46″1-47″0
3 37″01-37″50 2.74μ – 2.60μ 4.59µ.-4.20µ. 47″1-48″0
2 37″51-38″00 2.59μ – 2.45μ 4.19µ.-3.80µ. 48″1-49″0
1 38″01-38″50 2.44μ – 2.30μ 3.79µ.-3.40µ. 49″1-50″0
0 38″51 και άνω 2.29μ και κάτω 3.39 µ. και κάτω 50″ και άνω