ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Όρια Αγωνισμάτων

Λιμενικό Σώμα Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος
Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί –
αριστερό χέρι)
Ελεύθερη
κολύμβηση
50m
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων16”4’20”1.05m3.60m4.50m2′
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων16”4’20”1.05m3.60m4.50m2′