Χαραλαμπάκη Γεωργία

Τρέχουσα ομάδα
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ, ΝΕΑΝΙΔΕΣ
Ημερομηνία Γέννησης:
Τρίτη 18 Φεβρουάριος 2003
Ηλικία
16