Χαραλάμπους Ευάγγελος

Τρέχουσα ομάδα
ΠΑΙΔΕΣ, ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
Ημερομηνία Γέννησης:
Παρασκευή 2 Ιανουάριος 2004
Ηλικία
17