Τούσης Χρήστος-Κωνσταντίνος

Τρέχουσα ομάδα
ΠΑΙΔΕΣ, ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
Ημερομηνία Γέννησης:
Τετάρτη 21 Ιούλιος 2004
Ηλικία
16