Μαϊχόσογλου Ελπίδα

Τρέχουσα ομάδα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
Ημερομηνία Γέννησης:
Παρασκευή 22 Ιούνιος 2001
Ηλικία
18