Κατηγορία: Σχολές

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Όρια Αγωνισμάτων

Λιμενικό Σώμα Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος
Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί –
αριστερό χέρι)
Ελεύθερη
κολύμβηση
50m
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων16”4’20”1.05m3.60m4.50m2′
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων16”4’20”1.05m3.60m4.50m2′

ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλμ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Όρια Αγωνισμάτων

ΕΠ.ΟΠ. Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος
Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί –
αριστερό χέρι)
Ελεύθερη
κολύμβηση
50m
ΕΠ.ΟΠ.16”4’20”1.05m3.60m4.50m
Στρατός Ξηράς Δρόμος
100m
Δρόμος
1 μιλίου
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος
Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί –
αριστερό χέρι)
Κάμψεις – τάσεις
των αγκώνων
Αναδιπλώσεις του κορμού
με τα χέρια στη ανάκαμψη
και γόνατα διπλωμένα
Έλξεις σε
μονόζυγο
ΕΠ.ΟΠ.16”4’20”1.05m3.60m4.50m30 σε 2′30 σε 2′4

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Βαθμολογία Αγωνισμάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αγόρια
Βαθμοί   Δρόμος 400μ   Άλμα σε μήκος   Σφαιροβολία
(Βάρος Σφαίρας 6Κ)
Κολύμβηση
50μ Ελεύθερο
20 µέχρι 55″ 6.20μ και άνω 14µ.και άνω µέχρι 29″
19 55″01-55″50 6.19μ – 6.05μ 13.99µ.-13.60µ. 29″1-30″0
18 55″51-56″00 6.04μ – 5.90μ 13.59µ.-13.20µ. 30″1-31″0
17 56″01-56″50 5.89μ – 5.75μ 13.19µ.-12.80µ. 31″1-32″0
16 56″51-57″00 5.74 – 5.60μ 12.79µ.-12.40µ. 32″1-33″0
15 57″01-57″50 5.59μ – 5.45μ 12.39µ.-12.00µ. 33″1-34″0
14 57″51-58″00 5.44μ – 5.,30μ 11.99µ.-11.60µ. 34″1-35″0
13 58″01-58″50 5.29μ – 5.15μ 11.59µ.-11.20µ. 35″1-36″0
12 58″51-59″00 5.14μ – 5.00μ 11.19µ.-10.80µ. 36″1-37″0
11 59″01-59″50 4.99μ – 4.85μ 10.79µ.-10.40µ. 37″1-38″0
10 59″51-60″00 4.84μ – 4.70μ  10.39µ.-10.00µ. 38″1-39″0
9 60″01-60″50 4.69μ – 4.55μ 9.99µ.- 9.60µ. 39″1-40″0
8 60″51-61″00 4.54μ – 4.40μ 9.59µ.- 9.20µ. 40″1-41″0
7 61″01-61″50 4.39μ – 4.25μ 9.19µ.- 8.80µ. 41″1-42″0
6 61″51-62″00 4.24μ – 4.10μ 8.79µ.- 8.40µ. 42″1-43″0
5 62″01-62″50 4.09μ – 3.95μ 8.39µ.- 8.00µ. 43″1-44″0
4 62″51-63″00 3.94μ – 3.80μ 7.99µ.- 7.60µ. 44″1-45″0
3 63″01-63″50 3.79μ – 3.65μ 7.59µ.- 7.20µ. 45″1-46″0
2 63″51-63″50 3.64μ – 3.50μ 7.19µ.- 6.80µ. 46″1-47″0
1 64″01-64″50 3.49μ – 3.35μ 6.79µ.- 6.40µ. 47″1-48″0
0 64″51 και άνω 3.34μ – και κάτω 6.39µ.και κάτω 48″1 και άνω

Κορίτσια
Βαθμοί   Δρόμος 200µ.   Άλμα σε μήκος   Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 4Κ)
Κολύμβηση
50µ Ελεύθερο
20 µέχρι 29″ 5.15μ και άνω 11.00µ.και άνω έως 31″0
19 29″01-29″50 5.14μ – 5.00μ 10.99µ.-10.60µ. 31″1-32″0
18 29″51-30″00 4.99μ – 4.85μ 10.59µ.-10.20µ. 32″1-33″0
17 30″01-30″50 4.84μ – 4.70μ 10.19µ.-9.80µ. 33″1-34″0
16 30″51-31″00 4.69μ – 4.55μ 9.79µ.-9.40µ. 34″1-35″0
15 31″01-31″50 4.54μ – 4.40μ 9.39µ.-9.00µ. 35″1-36″0
14 31″51-32″00 4.39μ – 4.25μ 8.99µ.- 8.60µ. 36″1-37″0
13 32″01-32″50 4.24μ – 4.10μ 8.59µ.- 8.20µ. 37″1-38″0
12 32″51-33″00 4.09μ – 3.95μ 8.19µ.-7.80µ. 38″1-39″0
11 33″01-33″50 3.94μ – 3.80μ 7.79µ.-7.40µ. 39″1-40″0
10 33″51-34″00 3.79μ – 3.65μ 7.39µ.-7.00µ. 40″1-41″0
9 34″01-34″50 3.64μ – 3.50μ 6.99µ.-6.60µ. 41″1-42″0
8 34″51-35″00 3.49μ – 3.35μ 6.59µ.-6.20µ. 42″1-43″0
7 35″01-35″50 3.34μ – 3.20μ 6.19µ.-5.80µ. 43″1-44″0
6 35″51-36″00 3.19μ – 3.05μ 5.79µ.-5.40µ. 44″1-45″0
5 36″01-36″50 3.04μ – 2.90μ 5.39µ.-5.00µ. 45″1-46″0
4 36″51-37″00 2.89μ – 2.75μ 4.99µ.-4.60µ. 46″1-47″0
3 37″01-37″50 2.74μ – 2.60μ 4.59µ.-4.20µ. 47″1-48″0
2 37″51-38″00 2.59μ – 2.45μ 4.19µ.-3.80µ. 48″1-49″0
1 38″01-38″50 2.44μ – 2.30μ 3.79µ.-3.40µ. 49″1-50″0
0 38″51 και άνω 2.29μ και κάτω 3.39 µ. και κάτω 50″ και άνω