ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Όρια Αγωνισμάτων

ΕΠ.ΟΠ. Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος
Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί –
αριστερό χέρι)
Ελεύθερη
κολύμβηση
50m
ΕΠ.ΟΠ.16”4’20”1.05m3.60m4.50m
Στρατός Ξηράς Δρόμος
100m
Δρόμος
1 μιλίου
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος
Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί –
αριστερό χέρι)
Κάμψεις – τάσεις
των αγκώνων
Αναδιπλώσεις του κορμού
με τα χέρια στη ανάκαμψη
και γόνατα διπλωμένα
Έλξεις σε
μονόζυγο
ΕΠ.ΟΠ.16”4’20”1.05m3.60m4.50m30 σε 2′30 σε 2′4